Hứa Hão

Ngày nghỉ cuối tuần, anh bạn tôi công tác ở dưới tỉnh P lên chơi. Tàn ấm trà, anh bỗng gật gù. Này ông có thấy bọn trẻ con bây giờ thông minh, khôn ngoan hơn hẳn ngày xưa không? Thì đã rõ, bây... Read More