Sống nơi đất khách quê người

Sống nơi đất khách quê người…. Người thân k có.. bạn đời cũng k.. Quý nkau ở cái tấm lòng.. Sống đời xa xứ chỉ trông bạn bè… Những lúc hưu quạnh vắng heo …Có người ckja sẽ lắng... Read More

Happy Birthday ❤

Happy Birthday ❤…Ngô tấn thuật.. Biệt dank lít.. Hay còn gọi là lít điên.. Và lun thành công nkug j lít chọn…Còn này sẵn khuyến cáo với lít ..mậy bớt sạo lại nge với đừng nói sóc tao... Read More

Đợi chờ là hank phúc

Đợi chờ là hank phúc..Hay là kết tkuc của niềm tin!! Wen đc zoi nkau là do duyên số có cùng nắm tay đi wa bao khó khăn hay ko là 1 chuyện?? Yêu thương đến mấy “cứ im lặng .ruj cũng sẽ nkat... Read More