Cho anh cả thanh xuân

Cho anh cả thanh xuânCơ hồ đau đã nhậnDường như anh đang bậnNên quên về dừng chânGiang hồ nổi phong vânThân anh vừa mệt lãQuên bóng người vội vãBến khác lại vừa mayĐời dẫu biết đắng cayLòng... Read More