Author Archives: admin

Em có cái lạ lùng

Ối trời thơ việt nam có bùi giáng làm thơ hay vãi thế mà mình k biết, mình mê văn thơ mà sao mình lại k tìm hiểu bùi giáng nhỉ. bùi giáng đã đến tìm mình cả 1 năm nay trong giấc mơ, nhưng mình k tìm... Read More