Monthly Archives: January 2016

Bình vôi

Bình vôi là loại cây leo có rễ củ thuộc chi Stephania, họ Tiết dê Menispermaceae. Trước đây, tên bình vôi chỉ dùng cho một loài là Stepphania rotunda Lour. (Stephania glabra (Roxb) Miers), với những tên khác là... Read More