Monthly Archives: July 2016

Tự tôn

Một lần đi xuống huyện về, tôi bị sốt và đến bệnh viện đa khoa tỉnh để điều trị. Cứ nhủ bụng rằng nơi đây mình có quá nhiều người quen và tên mình khá quen thuộc trên báo ngành thì cũng... Read More