Monthly Archives: June 2017

Sống nơi đất khách quê người

Sống nơi đất khách quê người…. Người thân k có.. bạn đời cũng k.. Quý nkau ở cái tấm lòng.. Sống đời xa xứ chỉ trông bạn bè… Những lúc hưu quạnh vắng heo …Có người ckja sẽ lắng... Read More

Happy Birthday ❤

Happy Birthday ❤…Ngô tấn thuật.. Biệt dank lít.. Hay còn gọi là lít điên.. Và lun thành công nkug j lít chọn…Còn này sẵn khuyến cáo với lít ..mậy bớt sạo lại nge với đừng nói sóc tao... Read More