Monthly Archives: December 2017

CHO TÔI

CHO TÔI.Cho tôi giấc mộng yêu đương.Để tôi ru mộng canh trường cô đơn.Cho tôi xóa hết nỗi hờn.Những đêm thao thức buồn mơn nhớ người.Cho tôi tìm lại cuộc đời.Mà tôi đã mất từ thời yêu... Read More