Monthly Archives: April 2018

Gửi Nắng Cho Em

Gửi Nắng Cho Em. Anh ở Miền Nam rực nắng hồng. Miền Bắc nơi này lạnh gió đông. Phương trời Nam Bắc 2 mùa khác. Gửi nắng cho em có được không. Sáng sớm sương giăng khăp cả trời.... Read More

Ai Sẽ Cùng Em

Ai Sẽ Cùng Em. Ai sẽ làm song đào. Để cho em tựa cửa. Ai nguyện là 1 nửa. Che trở cuộc đời em. Ai nguyện là vần thơ. Để em gửi nỗi nhớ. Ai sẽ là bến bờ. Đưa em đến ước... Read More

Mong ước

Mong ước. Với Ngân Lê. Và Thảo Nguyên Xanh. Thảo Nguyên Xanh, đẹp rạng ngời. Thơ em chị thấy tuyệt vời làm sao. Thảo Nguyên vui lên đi nào. Nỗi buồn xin hãy để vào hư không. Em ơi chị... Read More