Monthly Archives: August 2018

HƯƠNG YÊU

HƯƠNG YÊU… (Bài họa) Hương Dạ Lý nồng nàn thoảng nhẹ Quyện cung đàn luyến khẽ vườn yêu Nét môi ngoan tha thướt dáng kiều Tim ấp ủ vạn điều nhung nhớ Đêm đông trắng mực sầu nghiêng... Read More