Monthly Archives: February 2019

Thông tin cụ thể về hoàn cảnh em Nguyễn Thị Thúy SN 1988 ở thôn 2 xã Ea Kpam đang chờ phẫu thuật tại bệnh viện tỉnh đã được truyền 2 đơn vị máu AB nhưng vẫn thiếu 3 đơn vị do bệnh viện hết máu

Thông tin cụ thể về hoàn cảnh em Nguyễn Thị Thúy (SN 1988) ở thôn 2, xã Ea Kpam đang chờ phẫu thuật tại bệnh viện tỉnh đã được truyền 2 đơn vị máu AB, nhưng vẫn thiếu 3 đơn vị do bệnh viện... Read More