Monthly Archives: April 2019

KHUYẾT Hồn chiều uống cạn thời gian Hồng nhan bạc phếch hàm oan lụa là Rong chơi trong cõi Ta Bà Trăng tròn lại khuyết la đà tỉnh say Ngửa lòng thân phận đắng cay Câu thơ mỏng mảnh gánh ngày vào đông Vô thường chớp mắt như không Lầu son gác tía hư không kiếp người ÁI NHÂN

KHUYẾT Hồn chiều uống cạn thời gian Hồng nhan bạc phếch hàm oan lụa là Rong chơi trong cõi Ta Bà Trăng tròn lại khuyết la đà…tỉnh say Ngửa lòng thân phận đắng cay Câu thơ mỏng mảnh gánh ngày vào... Read More