Cơ hội tham quan và thực tập tại Tập đoàn Savills Việt Nam – Tập đoàn cung cấp các dịch vụ bất động sản hàng…

Cơ hội tham quan và thực tập tại Tập đoàn Savills Việt Nam – Tập đoàn cung cấp các dịch vụ bất động sản hàng đầu trên thế giới, được niêm yết trên Sàn Chứng khoán London.
⏰Thời gian tham quan dự kiến ngày 19-9-2017.
Địa điểm: Tòa nhà Ruby Tower, Quận 1.
20 cơ hội dành cho các bạn có năng lực + đam mê. Các bạn sinh viên vui lòng gửi thông tin (Họ và Tên, số điện thoại) về email : tthtsv@hcmuaf.edu.vn
Hạn chót đăng ký hết ngày 15-9-2017.
Trao cơ hội – Gặt thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *