NGANG QUA ĐỜI NHAU, Anh đừng nhắc nữa chuyện ngày xưa, Vết hận lòng em mới chỉ vừa, Kéo gỉ se viền ngưng chảy…

NGANG QUA ĐỜI NHAU
Anh đừng nhắc nữa chuyện ngày xưa
Vết hận lòng em mới chỉ vừa
Kéo gỉ se viền ngưng chảy máu
Ong trời nhão cạnh ví dầm mưa
Ly tràn tiếc rẻ tay cào vội
Nước chẳng thêm đầy bậu thấm chưa
Ngẫm thử mai hồng châu hợp phố
Sàng chung mộng dị có như thừa.
(P/s: Em đã từng yêu anh. Đã từng nghĩa là đã hết.)

15 thoughts on “NGANG QUA ĐỜI NHAU, Anh đừng nhắc nữa chuyện ngày xưa, Vết hận lòng em mới chỉ vừa, Kéo gỉ se viền ngưng chảy…

  1. Huỳnh Thanh Trúc

    Thơ nhiều cảm xúc em nè. Chúc em gái xinh đẹp ngày Chủ nhật iu thương nhé

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *