DANH NGÔN Nếu tâm hồn bạn là đóa hoa hồng thì miệng bạn sẽ thốt lên những lời ngát hương

DANH NGÔN
Nếu tâm hồn bạn là đóa hoa hồng thì miệng bạn sẽ thốt lên những lời ngát hương.
2. Cứ mỗi phút sân hận làm bạn mất đi sáu mươi giây hạnh phúc .
3.Có một điều tốt đẹp hơn cả sự ngay thẳng, ấy là sự khoan dung.
4.Chúng ta học được ít điều ở chiến thắng nhưng học được rất nhiều điều ở thất bại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *