Đặt lưng xuống là ngủ luôn được mệt rã rời lúc này ai hỏi mệt ko thì em sẽ trả lời là khá mệt 3 ngày nay đứng thâu ngày đến tận tối muộn sức voi cũng mệt

Đặt lưng xuống là ngủ luôn được,mệt rã rời, lúc này ai hỏi mệt ko thì em sẽ trả lời là khá mệt, 3 ngày nay đứng thâu ngày đến tận tối muộn, sức voi cũng mệt. Nhưng vẫn ko kip trả hết đơn .
Nhưng nhận được những lời cảm ơn, phản hồi khỏi bệnh như này lại tiếp thêm sức mạnh lớn nhất cho em.
Bé bị phế quản, ho nôn mũi sốt, uống ks 2 tuần chả ăn thua, uống e chưa đến 5 ngày hết ho hết sốt
Mong bé luôn khỏe mạnh.

One thought on “Đặt lưng xuống là ngủ luôn được mệt rã rời lúc này ai hỏi mệt ko thì em sẽ trả lời là khá mệt 3 ngày nay đứng thâu ngày đến tận tối muộn sức voi cũng mệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *