Hôm này mùng 3 tháng 5 am lịch Cứ vào mùng 3 am lịch định kỳ quán cơm chay xã hội cường béo về bệnh viện tâm thần tiền giang thăm và nấu hai bữa ăn ngon cho các bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại bệnh viện

Hôm này mùng 3 tháng 5 am lịch……
Cứ vào mùng 3 am lịch định kỳ quán cơm chay xã hội cường béo về bệnh viện tâm thần tiền giang thăm và nấu hai bữa ăn ngon cho các bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại bệnh viện
Vâ đợt này quán cơm chay xã hội cường béo nấu luôn một ngày ăn tại bệnh viện tâm thần bến tre vào mùng 3 am lịch hàng tháng….
Vậy vào mùng 3 am lich quán cơm chay xã hội cường béo thăm và nấu hai buổi cơm ngon cho cho hai bệnh viện tâm thần tiền giang và bệnh viện tâm thần bến tre ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *