Mọi người nghĩ thế nào về trái cây Trung Quốc

Mọi người nghĩ thế nào về trái cây Trung Quốc?
Tôi thấy trái cây Trung Quốc đặc biệt rất ngon như lựu, lê, táo đá, táo mật mà Việt Nam không có. Nhiều người bảo trái cây Trung Quốc nhập trực tiếp về rất nhanh hỏng, nên nó không có thuốc như trái cây TQ bán tràn lan ở Việt Nam. Tôi công nhận đúng.
Nhưng mối quan tâm của tôi lại là quá trình trồng ra nó. Nó cũng dùng thuốc diệt cỏ, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc tạo độ ngọt, thuốc bảo vệ thực vật hóa học…. hay không

2 thoughts on “Mọi người nghĩ thế nào về trái cây Trung Quốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *