Em chỉ cần bàn tay để nắm Là người tin cẩn trao hết yêu thương

Em…chỉ cần bàn tay để nắm
Là người tin cẩn…trao hết yêu thương..
Là người cùng em…đi hết quãng đường..
Bàn tay nắm chặt…chẳng dễ dàng buông
Em… chỉ ước bàn tay đủ ấm..
Riêng em một lúc…nếm trải ngọt lành..
Riêng em mãi mãi…thương yêu thật lòng..
Vượt hết nỗi đau..bình yên hạnh phúc…
Một cái nắm tay siết hờ…nhưng đúng lúc..
Một cái nắm tay lấp đầy…những kẻ hở..
Một cái nắm tay trìu mến…luôn vỗ về..
Một cái nắm tay để nói…anh cần em…
Và em cũng vậy..
Anh à..em chỉ cần một cái nắm tay thôi..
Yêu thương không bao giờ là quá muộn
… Chỉ cần trái tim đủ cần… đủ muốn…
và đủ bình yên dành cho nhau! Nắm chặt tay em, anh nhé!
(Chẳng biết gởi ai…chỉ biết đang cần hơi ấm bàn tay..có những ngày như thế…..)

2 thoughts on “Em chỉ cần bàn tay để nắm Là người tin cẩn trao hết yêu thương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *