Wao Cảm ơn đội ngũ FB đã báo cho biết kỷ niệm 9 năm ngày chơi FB 25 3 2010 25 3 2019 Thực ra đầu tiên mình lập 1 nick có tên khác từ năm 2007 sau khi có nick chát Yahoo năm 2005 cơ D Nhưng ngày ấy rất ít người chơi FB mình cũng ít vào nên quên mất mật khẩu Thành ra phải lập nick mới lấy tên là Nang Nguyen tuổi thọ nick đã 9 tuổi D

Wao ! Cảm ơn đội ngũ FB đã báo cho biết kỷ niệm 9 năm ngày chơi FB (25/3/2010 ~ 25/3/2019.) Thực ra đầu tiên mình lập 1 nick có tên khác từ năm 2007 sau khi có nick chát Yahoo năm 2005 cơ 😀 Nhưng ngày ấy rất ít người chơi FB, mình cũng ít vào nên quên mất mật khẩu. Thành ra phải lập nick mới lấy tên là Nang Nguyen tuổi thọ nick đã 9 tuổi 😀
Vì Nick không có dấu, tùy mọi người gọi là Nàng Nguyễn hoặc Nắng Nguyên… tên nào cũng thấy thú vị ạ 😀
Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã kết bạn với NN trên FB này suốt những tháng ngày dài nghe ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *