Tất niên Fullhouse Family 2018 Vẫn thích 1 câu nói Trước khi bạn muốn từ bỏ 1 điều gì đó thì hãy nghĩ lại lý do tại sao bạn bắt đầu

Tất niên Fullhouse Family 2018
Vẫn thích 1 câu nói: Trước khi bạn muốn từ bỏ 1 điều gì đó thì hãy nghĩ lại lý do tại sao bạn bắt đầu. Kết thúc 1 năm 2018 với ngập tràn Niềm Vui và Bất Ngờ, mong năm mới 2019 Rực Rỡ hơn nữa.
Cảm ơn tất cả những người Đồng Đội đã sát cánh bên tôi…
Cầy nốt mấy ngày cuối năm rồi nghỉ Tết thôi, vì 1 cái tết có Bánh Chưng nhiều Thịt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *