Tự nhiên ngủ dậy thèm cảm giác ở một nơi nào đó lạnh lạnh mặc đồ đẹp đẹp đi dạo dạo chụp chụp hình uống uống starbucks nóng

Tự nhiên ngủ dậy thèm cảm giác ở một nơi nào đó lạnh lạnh, mặc đồ đẹp đẹp, đi dạo dạo, chụp chụp hình, uống uống starbucks nóng…
Nhớ lại 4 năm trc giờ đang ở Đài, còn năm ngoái là cb đi Hàn!!! Ôi!!!!Tự nhiên ngủ dậy thèm cảm giác ở một nơi nào đó lạnh lạnh, mặc đồ đẹp đẹp, đi dạo dạo, chụp chụp hình, uống uống starbucks nóng…
Nhớ lại 4 năm trc giờ đang ở Đài, còn năm ngoái là cb đi Hàn!!! Ôi!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *