ĐA MANG ĐÈO BÒNG đồng dao Nhà em nghèo có lưng thúng thơ cóc

ĐA MANG …ĐÈO BÒNG
……..đồng dao……..
Nhà em nghèo có lưng thúng thơ cóc
Bóc ra lấy chữ muối mãi chẳng thấy chua
Mang ra chợ bán thay rau cuối mùa
Đầu làng bảo cuối làng sao rõ dở
Người đời bảo kiếp đàn bà ngu dại
Mang nụ cười ra suối đãi tìm xem
Biết chăng đâu vinh nhục thấy buông rèm
Mai đổi vận em trở thành bà chủ
Cúc cù cu tiếng con chim tu hú
Rít thuốc lào nhả khói thấy trời xanh
Bớ làng trên cỏ mọc có đành hanh
Để xóm dưới bốc mùi như dưa khú
Ngẩng đầu lên bỏ câu thơ vào hũ
Dán si rồi ra biển thả cho trôi
Mai em về vác cuốc sửa sang đời
Làm sẽ ấm và không làm sẽ đói
Ai à ơi xin đừng mang thơ phú
Đổi nụ cười phá hạnh phúc nhà bên
Gác đầu cao đêm ngủ có thấy bền
Tay chắp lại xin gửi lời nhân quả /@
NĐB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *