Thứ 6 này có đứa em bên HÀN QUỐC về chơi

Thứ 6 này có đứa em bên HÀN QUỐC về chơi! ace bạn bè có ai muốn lấy gì thì inboxx TNT để nhận hàng xách tay 100% nhé…!!!
MỸ PHẨM-ĐỒ DÙNG-ĐỒ ĂN-SÂM NẤM các loại đều có thể xách về nhé…!!Thứ 6 này có đứa em bên HÀN QUỐC về chơi! ace bạn bè có ai muốn lấy gì thì inboxx TNT để nhận hàng xách tay 100% nhé…!!!
MỸ PHẨM-ĐỒ DÙNG-ĐỒ ĂN-SÂM NẤM các loại đều có thể xách về nhé…!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *