Bạn thực sự quan trọng ít nhất là với những thiên thần nhỏ của mình

Bạn thực sự quan trọng, ít nhất là với những thiên thần nhỏ của mình.
Chỉ cần bạn, là các con cảm thấy đủ.
Hãy nhớ về những đôi mắt nhỏ đang tìm kiếm bạn, những đôi mắt luôn cho rằng bạn là người hoàn hảo nhất.
Hãy nhớ về những bàn tay nhỏ bé đòi bạn ôm, chúng đang nghĩ bạn là người mạnh mẽ nhất, người có thể chinh phục thế giới.
Hãy nhớ về những cái miệng nhỏ ăn đồ ăn bạn nấu, chúng đang nghĩ bạn là người đầu bếp giỏi giang nhất.
Hãy nhớ về trái tim nhỏ bé đang hướng theo bạn, chúng đang không muốn gì khác ngoài bạn.
Hãy nhớ bạn luôn là bầu trời đầy yêu thương trong hành trình của các con mình.
Bạn là duy nhất và là điều tuyệt vời nhất <3
Nguồn : Raised Happy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *