Sang tuần em đi học nâng cao nên xin phép các nàng em đóng cửa hàng 1 tuần nhé em chỉ nhận khách đặt lịch phun xăm qua inbox thôi ạ

Sang tuần em đi học nâng cao nên xin phép các nàng em đóng cửa hàng 1 tuần nhé, em chỉ nhận khách đặt lịch phun xăm qua inbox thôi ạ!
Các nàng làm Nails, mi đợi em về lại tiếp tục ủng hộ em nhiệt tình nhoaaa ❤️❤️❤️Sang tuần em đi học nâng cao nên xin phép các nàng em đóng cửa hàng 1 tuần nhé, em chỉ nhận khách đặt lịch phun xăm qua inbox thôi ạ!
Các nàng làm Nails, mi đợi em về lại tiếp tục ủng hộ em nhiệt tình nhoaaa ❤️❤️❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *